Disclaimer

Algemeen
U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. E. De Vos Optiek kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.
 
Intellectuele eigendomsrechten
U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van E. De Vos Optiek. De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van E. De Vos Optiek verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mede te delen in familiekring.

Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken. Als E. De Vos Optiek u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de website. In elk geval vrijwaart u E. De Vos Optiek tegen aanspraken van derden.
 
Aanbrengen van een hyperlink naar een website beheerd door E. De Vos Optiek
U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van de E. De Vos Optiek-website. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de E. De Vos Optiek-site moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van E. De Vos Optiek.
 
Links naar websites beheerd door derden
De E. De Vos Optiek-website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. E. De Vos Optiek controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Hij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwalteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat E. De Vos Optiek en de uitbaters van deze websites op de één of andere manier samenwerken of dat E. De Vos Optiek de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.
 
Aansprakelijkheid van E. De Vos Optiek
De informatie op de E. De Vos Optiek-website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. E. De Vos Optiek streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan E. De Vos Optiek hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.
 
Prijssetting op deze website
Al de vermelde gegevens kunnen ten allen tijde door E. De Vos Optiek worden aangepast. De prijzen zijn richtprijzen en kunnen geenszins als definitief worden beschouwd.